Božićna zvijezda

Božićna zvijezda je nebeska pojava koja se spominje u Evanđelju po Mateju.

3 Kralja su se s istoka pojavila u Jeruzalemu te tražila mjesto Isusovog rođenja. Zvijezda koju su pratili, išla je ispred njih i zaustavila se točno u Betlehemu, na mjestu iznad Isusovog rođenja.

Zvijezda je također nebeski znak davno ispunjenog proročanstva i sjajna nada za čovječanstvo. Prema nekim vjerovanjima, radi se o kometi.

Vista Team ima u ponudi komete kao ukrase za stupove, dužine do 2 metra a širine 95 centimetra. Čelična konstrukcija ispunjena je svjetlećom cijevi I svjetlećim lancem te bijelom umjetnom borovinom.Sa svojim tradicionalnim izgledom, ovaj motiv će zasigurno istaknuti Vaš grad.

Slike ukrasa možete vidjeti u našem katalogu pod “Anđeli, jasle I komete”.