EU Projekt

Vista Team
Vista Team
Vista Team

KORISNIK POTPORE I NAZIV PROJEKTA:
Vista Team d.o.o. korisnik je bespovratnih sredstava iz EU fondova za projekt: „Širenje poslovanja Društva Vista Team izlaganjem na internacionalnom sajmu“ referentni broj: KK.03.2.1.16.0317.

FINANCIRANJE PROJEKTA:
Projekt je sufinancirala Europska unija, u okviru operativnog programa “Konkurentnosti i kohezija”, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 91.200,07 HRK, a iznos EU potpore je iznosio 77.520,06 HRK.

OPIS PROJEKTA, CILJEVI I REZULTATI:
Projekt se provodio sa svrhom širenja poslovanja na inozemna tržišta i dugoročno rasta i razvoja Prijavitelja u području kreiranja i proizvodnje blagdanskog osvjetljenja i dekoracija. Projekt je trajao ukupno 11 mjeseci. Rezultat koji se ostvario realizacijom navedenog projekta jest nastup na internacionalnom sajmu “Christmasworld: International Trade Fair for Seasonal and Festive Decorations 2020, Frankfurt”. Osim toga, provedba ovog projekta će dovesti i do sljedećih rezultata:
– Povećanje prihoda od prodaje za 30% u 2021. godini u odnosu na 2018. godinu
– Povećanje prihoda od izvoza za 5% u 2021. godini u odnosu na 2018. godinu

KONTAKT:
vistateampula@gmail.com
T: +385 (0)52 222 113
M: +385 (0)95407 1731

VIŠE INFOMRACIJA NA: